Close
מחיר הדברה ירוקה

מחיר הדברה ירוקה

מחיר הדברה ירוקה

הדברה ירוקה הפכה למבוקשת בשנים האחרונות עם עליית המודעות לנושא הסביבתי. הדברה ירוקה מתחשבת בסביבה ובעלת רעילות נמוכה ביותר.

למעשה מחיר הדברה ירוקה הינו נגזרת של סוג ההדברה המתבצעת מכיוון שהדברה ירוקה היא שם כולל לקטגוריות הדברה שונות החל מרכישת מוצרי הדברה לשימוש עצמי דרך הדברה ירוקה ע"י מדביר מנוסה וכלה בהדברה ביולוגית במסגרתה מתבצע שימוש במגוון בעלי חיים הטורפים את סוג המזיק אותו אנו מעוניינים להשמיד.

מחיר הדברה לנגיעות סטנדרטית ע"י מדביר לדירה ממוצעת הינו החל מ-299 ש"ח.

חברת כדיר המדביר מבצעת הדברה ירוקה הבטוחה לסביבה האנושית, סביבת החי והצומח.

פנו לחברת "כדיר המדביר" עוד היום:

 בטלפון050-7705678

 או במייל  I0507705678@gmail.com