Close
הדברה נגד ג'וקים

הדברה נגד ג'וקים

הדברה נגד ג'וקים

ג'וקים / תיקנים מהווים מטרד לא קטן. הדברה נגד גוק'ים אפקטיבית לזמן ארוך אך בסוגי תיקנים מסוימים לעיתים נדרשת הגעה של המדביר ליותר מפעם אחת על מנת להרוג את ביצי התיקן שעמידות להדברה.

חשוב לבצע הדברה נגד תיקנים מכיוון שהם מתרבים מהר מאוד ואוכלים כמעט כל דבר. כמו כן, הם עשויים להעביר חיידקים ומחלות אל המזון שלכם.

מה עושים לפני הדברה נגד ג'וקים?

אז לא, אין צורך להשתגע רק לפנות משטחים ולחשוף פאנלים על מנת שההדברה תהיה אפקטיבית.

טרם הדברה מדביר מנוסה יזהה את מינו של התיקן ויבחין בין תיקן אמריקאי לתיקן גרמני ויתאים את אופי ההדברה בהתאם. לעיתים הדברה תתבצע באמצעות ריסוס ג'ל ייעודי, פתיונות ועוד.

מומלץ להימנע מלהוות מוקד למשיכת התיקנים ע"י הדברה מונעת וניקוי מוקפד של משטחים בבית.

הדברה נגד ג'וקים מחיר

פנו לחברת "כדיר המדביר" עוד היום:

 בטלפון050-7705678

 או במייל  I0507705678@gmail.com