Close
הדברה לגינה

הדברה לגינה

הדברה לגינה

הדברה לגינה נדרשת פעמים רבות בשל הופעת יתושים ומזיקים שונים לעצים ולאדם.

מדביר מוסמך יידע לזהות את סוג המזיק ולהתאים את ההדברה לגינה כך שתתאים לסוג הנזק ותשמור על הגינה ועליכם בטוחים ממטרדים של מזיקים ומכרסמים.

פנו לחברת "כדיר המדביר" עוד היום:

 בטלפון: 050-7705678

 או במייל I0507705678@gmail.com