Close
הדברה ירוקה נגד נמלים

הדברה ירוקה נגד נמלים

הדברה ירוקה נגד נמלים

הדברה ירוקה נגד נמלים הינה הדברה ירוקה באמצעות פיתיונות המשתמשת בביולוגיה של הנמלים כנגד עצמן.

הדברה ירוקה נגד נמלים הינה יעילה ביותר בשל נטיית הנמלים לאסוף את הפיתיון אל הקן ובכך להשמידו, בנוסף, הדברה זו הינה בעלת רעילות נמוכה ביותר.

למידע נוסף על הדברה ירוקה

למידע נוסף על הדברה ביולוגית

חברת "כדיר המדביר" פועלת בשיטות הדברה ידידותיות ומבצעת הדברה ירוקה.

פנו עוד היום בטלפון: 050-7705678

 או במייל I0507705678@gmail.com

לרכישת מוצרי הדברה ירוקה