Close
הדברה ביולוגית

הדברה ביולוגית

הדברה ביולוגית

הדברה ביולוגית או אקולוגית משתייכת לתחום ההדברה הירוקה. הדברה ביולוגית הינה התערבות יזומה של האדם בסביבתו וכוללת שימוש באמצעים ביולוגיים ואקולוגיים לביצוע ההדברה.

הדברה זו נולדה מהצורך להפחית את חומרי ההדברה המזיקים לסביבה וכך מתבצע שימוש בחרקים טורפים בחקלאות, פיזור זכרים עקרים של זבוב הפירות הים תיכוני, שימוש בדגים הטורפים את זחלי היתושים להדברת יתושים המתפתחים במים.

דוגמה נוספת לשימוש בהדברה ביולוגית היא שימוש בטפילים אשר מטילים ביצים על גוף המזיק וכאשר הן מתפתחות הן קוטלות אותו.

היתרון המרכזי בהדברה ביולוגית הינו התמשכות ההדברה לאחר ההדברה הראשונית בשל העמדת הצאצאים..

הדברה ביולוגית נפוצה כיום בעיקר בשימוש בחקלאות.

לרכישת מוצרי הדברה ירוקה לשימוש עצמי לחץ כאן

פנו לחברת "כדיר המדביר" עוד היום:

 בטלפון050-7705678

 או במייל  I0507705678@gmail.com