Close
הדברה אקולוגית

הדברה אקולוגית

הדברה אקולוגית

הדברה אקולוגית, הינה הדברה ירוקה באמצעות חומרים ידידותיים לסביבה וניתנה ליישום בבית. הדברה אקולוגית יכולה להתייחס ליישום פרטני של ההדברה בבית, או לחילופין לניהול מערך הדברה ידידותי לסביבה בשטחים חקלאיים הטומן בחובו גם הדברה ביולוגית. אם נידרש להבחין בין הדברה אקולוגית לבין הדברה ביולוגית, נסביר כי הדברה ביולוגית משתמשת בתכונות בעלי חיים להדברה טבעית והיא עשויה להיות אחד היישומים להדברה אקולוגית.

הדברה אקולוגית מתייחסת גם לשימוש בחומרים טבעיים המזיקים נקודתית למזיק ואינם פוגעים בסביבה. בהדברה אקולוגית ביתית לדוגמה, ניתן להדביר שבלולים בגינה באמצעות שימוש במשקה בירה ועוד מגוון פעולות טבעיות כפי שניתן לקרוא במאמר זה. כמו כן, ניתן להרחיק נמלים ע"י שימוש בתרסיס מלח/פלפל, קליפות הדרים, ועוד. כפי שניתן לקרוא במאמר על הרחקת נמלים באופן טבעי.

הדברה אקולוגית עשויה להיות יעילה בעיקר כמניעה. ברגע שהבעיה חמורה, סביר שהיא לבדה לא תספיק.

הדברה אקולוגית בחקלאות

בחקלאות, הרוב המכריע של חסרי החוליות משרתים תפקידים חשובים ביותר בסביבה בריאה, כולל הדברה, האבקה ומספקת מזון לחיות בר אחרות. רק מספר קטן מאוד של חסרי חוליות הם מזיקים. עם זאת, לעתים רחוקות ההדברה מבדילה בין חסרי חוליות מועילים לאלה הגורמים נזק, ולשימוש בהם עלולות להיות השלכות שליליות בלתי רצויות.

טיפול במזיקים אקולוגיים מתמקד בגישות מונעות ולא תגובתיות לניהול מזיקים. על ידי הגדלת המגוון הביולוגי ויצירת בית גידול לאויבים טבעיים, בעלי שטחים חקלאיים יכולים להגביר את שירותי ההדברה הטבעית ולהפחית את ההסתמכות על חומרי הדברה. שיקום מגוון הצמחים בשדות היבול ובסביבתם, בשילוב עם מגוון שיטות ניהול הדברה תרבותיות, ביולוגיות ומכניות, יכולים להשאיר את אוכלוסיות המזיקים מתחת לסף כמזיקים ללא שימוש בהתערבויות כימיות.

חברת "כדיר המדביר" פועלת בשיטות הדברה ידידותיות ומבצעת הדברה ירוקה.

פנו עוד היום בטלפון: 050-7705678

 או במייל I0507705678@gmail.com

לרכישת מוצרי הדברה ירוקה לחץ כאן